UAP Valcea UAP Valcea

Leonard Velcescu

– Doctor în istoria artei și arheologie, Sorbonne și École Pratique des Hautes Études (Paris) – Departamentul de Artă antică – cercetător în istoria artei ;

– Cercetător CRESEM – echipa CRHiSM – Universitatea din Perpignan «Via Domitia» – Franța ;

– Președinte de onoare al Asociației Identitate Culturală Contemporană (AICC – București).

 

Profesia : istoric de artă și arheolog.

 

Distincții :

2012 – premiul Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române, acordat pentru studiul Les Daces dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique.

2010 – premiul Flaminiu Mârtzu, acordat de Muzeul de Istorie – Pitești.

 

Experiență profesională :

1995-2000 École Pratique des Hautes Études-Sorbonne, Paris. Doctorat în istoria artei și arheologie : Les «Barbares» (Daces) dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique.

 

Studii :

1995-2000 École Pratique des Hautes Études-Sorbonne, Paris. Doctorat în istoria artei și arheologie: Les «Barbares» (Daces) dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique.

1989-1994 Universitatea Sorbonna – Paris IV: Facultatea de Istorie, Artă și Arheologie.

– D.E.A. (Diplôme d’Études Approfondies) : 1994 – École Pratique des Hautes Études-Sorbonne, Paris IV.

– Master : 1993.

– Licență : 1991.

1976-1980 Liceul de Arte, Piteşti (România). Specializarea : pictură, arte decorative, sculptură, artă grafică. Expoziții de pictură în 1981 și 1982.

 

Publicații (cărți și articole):

 

The Dacians in the Roman sculpture. A Study of ancient iconography, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2016 ;

Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Academiei Române, București, 2015 ;

L’Arc de Constantin (Rome) et les représentations de trophées (1700e anniversaire de son inauguration), în volumul (în curs de apariţie) Trophées et Monuments de Victoire Romains, Colloque International (21-23 octobre 2015), Université de Perpignan „Via Domitia” (UPVD) şi Musée Puig (Perpignan), Franţa.

Réflexions sur le Forum de Trajan (Rome) et les représentations statuaires de daces et leur signification culturelle, în volumul La Colonne Trajane. Colloque franco-roumain de Bucarest (28-29 octombre 2013), ed. C. C. Petolescu, M. Galinier, F. Matei-Popescu, București, 2015 ;

Observations sur les représentations statuaires de Daces, trouvées dans le Forum de Trajan, à Rome, et leur signification pour la culture, în Ephemeris Dacoromana, 16, 2014, p. 73-88 ;

Présence romaine en Dacie (Roumanie). Le Trophée d’Adamclisi (Tropaeum Traiani, région de Constantza), în ARCHEO 66 (Bulletin de l’AAPO – Perpignan, France), 29, 2014, p. 100-109 ;

Arcul lui Traian de la Beneventum – 1900 de ani de la inaugurare (114-2014), în Acta Centri Lucusiensis, 2A, 2014 ;

La colonne Trajane et les trophées romains, 1900 ans après, vainqueurs et vaincus en images, în Les Dossiers d’Archéologie, 359, septembrie-octombrie 2013, p. 2-3, în colaborare cu M. Galinier, G. Castellvi ;

Le portrait du roi Décébale, în Les Dossiers d’Archéologie, 359, septembrie-octombrie 2013, p. 18-21.

Columna și reprezentările monumentale ale dacilor din forul lui Traian (Roma) și însemnătatea lor pentru cultură. Aniversarea a 1900 de ani de la inaugurarea Columnei în Forul lui Traian, la Roma (113-2013), în Qvaestiones Romanicae, II/2, Lucrările colocviului internațional Comunicare și cultură în România europeană, Timișoara, 24-25 septembrie 2013, Szeged, 2013, p. 875-906.

Les représentations statuaires de Daces du Forum de Trajan, în Les Dossiers d’Archéologie, 359, septembrie-octombrie 2013, p. 32-37.

Une délégation de chercheurs de Perpignan en Roumanie. Etudes sur la Colonne Trajane. 1900 ans depuis l’inauguration (113-2013). Colloque franco-roumain d’histoire et archéologie. Conférences, visites et rencontres. Bucarest, 27-30 octobre 2013, în ARCHEO 66 (Bulletin de l’AAPO – Perpignan, France), nr. 28, 2013, în colaborare cu G. Castellvi, M. Galinier, F. Dory ;

Les représentations sculpturales de Daces du Forum de Trajan (Rome) et leur importance pour la culture roumaine ; în Antichitatea Clasică şi Noi, Craiova, 2011 ;

Communication de l’histoire de l’art antique romaine : introduction sur les représentations statuaires de Daces, trouvées dans le Forum de Trajan, à Rome, în AUCCOM, 1, 2011, 1-2 ;

Imaginea demnă a dacilor a fost plasată în locul cel mai prestigious al lumii romane, în inima Romei, în Forul lui Traian, în Romania view over the top (România văzută de sus), 21, ianuarie-martie 2011, p. 16-20 ;

The dignified image of the Dacians was placed in Trajan’s Forum, at the heart of Rome, în Romania view over the top (România văzută de sus), 21, ianuarie-martie 2011, p. 22-25 ;

Les Daces dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique, Éditions Les Presses Littéraires, Saint-Esteve (France), 2010 ;

L’importance des représentations statuaires de Daces du Forum de Trajan (Rome), pour la culture roumaine, în volumul LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL – LE LIVRE – LA ROUMANIE – L’EUROPE, Bucarest, le 20-24 septembre 2009, Editura Biblioteca Bucureştilor, București, 2010 ;

Importanţa reprezentărilor sculpturale de Daci, din Forul lui Traian (Roma), pentru cultura română, în Argesis, 2009 ;

Leonard VELCESCU, Biographie, présentations de publications, recherches, projets, messages, etc., în L’Encyclopédie des Personnalités de Roumanie, ed. Ralph Hùbner, Hùbners Who is Who, 2009 ;

Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, Éditions Les Presses Littéraires, Saint-Esteve, 2008 ;

Discuţie asupra unor “probleme” în legătură cu statuile de Daci din Forul lui Traian, la Roma, în Argesis, 2007 ;

Représentations statuaires du roi Décébale, în SCIVA, 58, 2007, 1-2 ;

 

Publicații în curs de redactare :

 

Décébale, le roi des Daces, dans la tradition écrite et iconographique ;

De ce Romanii au conceput şi realizat un program iconografic complex şi de anvergură, pentru Forul lui Traian, la Roma, unde au reprezentat pe Daci, popor pe care îl considerau «barbar» ? ;

Sculpturi antice din perioada imperială romană : reprezentările de Daci în Forul lui Traian, la Roma, şi însemnătatea lor pentru cultura română ;

Observations sur les statues de Daces du Forum de Trajan, à Rome ;

Portretul în arta sculpturală romană ;

Portretul Dacilor în arta sculpturală romană ;

Portretele lui Traian în arta romană ;

Reprezentările figurative în scenele Columnei lui Traian ;  

          ■ Reprezentările sculpturale antice ale Dacilor în operele artiştilor din perioada Renaşterii, Barocului şi curentelor artistice care au urmat ;

Decebal şi Dacii – studiu de iconografie antică ; Decebale et les Daces ‒ étude d’iconographie antique ;

Corpus ‒ reprezentări iconografice de Geto-Daci în arta romană.

 

Conferințe :

 

Colaborări în domeniul iconografiei sculpturale antice, comunicări şi participări la conferințe :

■     ARTA ICONOGRAFICĂ ROMANĂ ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI TRAIAN (98-117 d.Hr.), expoziţie şi comunicare la LICEUL DE ARTĂ „Dinu Lipatti” ‒ Piteşti, 28 martie, 2018.

  MONUMENTE ARHITECTURALE ȘI ARTĂ ICONOGRAFICĂ ÎN TIMPUL DOMIEI LUI TRAIAN (98-117 d.Hr.), expoziţie şi comunicare la UNIVERSITATEA – PITEȘTI – Facultatea de Teologie, Litere şi Istorie, 10 noiembrie, 2017.

NOBLEȚEA REPREZENTĂRILOR DE DACI ÎN SCULPTURA ANTICĂ, comunicare prezentată pe 11 sept. 2017, la invitaţia ACADEMIEI GERMANO-ROMÂNE din Baden-Baden, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină Generală din cadrul UMF „Carol Davila”, b-dul Eroii Sanitari, nr. 8, Bucureşti.

LE PORTRAIT DE L’EMPEREUR TRAJAN DANS LA SCULPTURE ROMAINE (I), comunicare prezentată pe 15 iunie 2017 la Drobeta Turnu Severin, în cadrul Simpozionului Internaţional (ediţia a 4-a) : DROBETA, ARCHAEOLOGY and HISTORYDIVUS TRAIANUS.

IMPORTANȚA ȘI ROLUL CULTURII ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL EUROPEAN CONTEMPORAN, comunicare prezentată pe 29 mai 2017 în cadrul PARLAMENTULUI ROMÂNIEI – Bucureşti, la Conferinţa Naţională Anuală (ediţia a VI-a) : Spaţiul european ‒ încotro ? Reforma Uniunii Europene ‒ implicaţii în planul securităţii şi al comunicării publice. Acest eveniment a fost organizat de Universitatea creştină „Dimitrie Cantemir”, de Academia Română ‒ Institutul de stiinţe politice şi relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” şi de Parlamentul României ‒ Camera Deputaţilor, comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

■  SIMBOLURI CULTURALE IDENTITARE, eveniment cultural prezentat joi 30 martie 2017 la Jockey Club Român, strada Episcopiei, nr. 9, Bucureşti. Temele comunicării: prof. dr. Constantin C. PETOLESCU, Opera împăratului Traian la Dunărea de Jos ; prof. dr. Alexandru BARNEA, Adamclisi ; dr. Leonard VELCESCU, Statuie de nobil dac din Giardino di Boboli (Florenţa) în contextul Forului lui Traian din Roma.

■  STATUI ANTICE DE DACI DIN FORUL LUI TRAIAN (ROMA), comunicare prezentată la Sibiu, joi 24 noiembrie 2016, la ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE „NICOLAE BĂLCESCU”. De asemenea, tot în acest cadru a fost prezentată cartea publicată la prestigioasa Editură a Academiei Române, varianta în limba română (2015), DACII ÎN SCULPTURA ROMANĂ. STUDIU DE ICONOGRAFIE ANTICĂ şi în engleză (2016), THE DACIANS IN ROMAN SCULPTURE. A STUDY OF ANCIENT ICONOGRAPHY.

■  STATUI ANTICE DE DACI ÎN MUZEELE LUMII. Expoziţie de fotografie la Parlamentul European (17-20 octombrie 2016), la Bruxelles. Asociaţia Identitate Culturală Contemporană (AICC) în partenariat cu Revista Historia au organizat lansarea cărţii în limba engleză, urmată de o dezbatere, a studiului de iconografie antică Statui de daci în sculptura romană, volum apărut în 2015 sub egida prestigioasei Edituri a Academiei Române (Bucureşti).

■  STATUES ANTIQUES DE DACES DANS LES MUSÉE DU MONDE (Statui antice de Daci în muzeele lumii). ICR a organizat la Ambasada României de la Paris (27 mai 2016) lansarea de carte în limba română, urmată de o dezbatere, a studiului de iconografie antică Statui de daci în sculptura romană ; volum apărut în 2015 sub egida prestigioasei Edituri a Academiei Române.

■  Conferinţă la Palatul Culturii din municipiul Bistriţa (14 aprilie 2016) dedicată cărţii Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, de Leonard Velcescu, volum apărut sub egida Editurii Academiei Române.

■  Prezentare la Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Bucureşti (11 decembrie 2015), dedicată cărţii Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, de Leonard Velcescu, volum apărut sub egida Editurii Academiei Române.

Prezentarea cărţii Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, de Leonard Velcescu, volum apărut sub egida Editurii Academiei Române, la Universitatea Natională de Arte din Bucureşti (14 decembrie 2015).

Conferinţă la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” din localitatea Breaza (15 decembrie 2015) dedicată cărţii Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, de Leonard Velcescu, volum apărut sub egida Editurii Academiei Române.

L’ARC DE CONSTANTIN (Rome) ET LES REPRÉSENTATIONS DE TROPÉES (1700e anniversaire de son inauguration), Colloque International (21-23 octobre 2015), Université de Perpignan „Via Domitia” (UPVD) şi Musée Puig (Perpignan), Franţa.

Asociaţia Identitate Culturală Contemporană (AICC) în partenariat cu Revista Historia au organizat pe 1 octombrie 2015 la Sala ARCUB, Bucureşti, lansarea cărţii în limba româna a studiului de iconografie antică Statui de daci în sculptura romană, volum apărut sub egida prestigioasei Edituri a Academiei Române. La acest eveniment a participat Academicianul Alexandru VULPE.

PORTRAITS DE DACES SUR LA COLONNE TRAJANE (ROME), comunicare la Biblioteca Națională a României (Bucureşti), 30 iulie 2014.

Réflexions sur le Forum de Trajan (Rome) et les représentations statuaires de Daces et leur signification pour la culture, comunicare prezentată în cadrul colocviului : ÉTUDES SUR LA COLONNE TRAJANE – 1900 ANS DEPUIS L’INAUGURATION (113-2013) – 28-29 octobrie 2013, Academia Română, Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, București.

La colonne et les représentations monumentales de Daces du Forum de Trajan (Rome) et leur signification pour la culture, colocviul Comunicare și cultură în România Europeană, 24-25 septembrie 2013, Universitatea de Vest, Timișoara.

Observations sur les représentations statuaires de Daces, trouvées dans le Forum de Trajan, à Rome, et leur signification pour la culture, colocviul COLONNA TRAIANA MCM – 7-8 iunie 2013, Accademia di Romania, Roma.

Aniversarea Columnei lui Traian – 1900 de ani de la inaugurarea sa în Forul lui Traian din Roma (113-2013), conferință ArCub București, 24 mai 2013.

La présence romaine en Dacie (la Roumanie): le Trophée d’Adamclisi (Tropaeum Traiani) dans le département de Constantza – Roumanie, conferință susținută la Universitatea din Perpignan «Via Domitia» (Franţa), 13 aprilie 2013.

Les représentations monumentales de Géto-Daces du Forum de Trajan (Rome) et leur signification pour la culture, conferință la Academia Română, București, 12 decembrie 2012.

Reprezentările statuare de Daci în Forul lui Traian (Roma) şi semnificaţia lor pentru cultura română, colocviul organizat de Universitatea de Vest, Timișoara, 9 aprilie 2012.

Statuile de daci din Forul lui Traian, conferință susținută la DEUTSCH-RUMÄNISCHE AKADEMIE, București, 29 noiembrie 2012.

Reprezentările statuare de Daci în Forul lui Traian (Roma) şi semnificaţia lor pentru cultura română, colocviul organizat de Universitatea din Sibiu, 30 martie 2012.

28 martie 2012. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” ‒ Facultatea de Istorie Bucureşti. Centrul de Cercetări de Istorie Naţională şi Europeană (Cerist). Cercul de Istorie Veche şi arheologie (CIVA): Conferinţa cu tema : Reprezentările sculpturale ale daco-geţilor din forul lui Traian, Roma; lansarea volumului: Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, autor Leonard Velcescu ; vernisajul fotoexpoziţiei cu tema: Reprezentările sculpturale ale daco-geţilor din forul lui Traian.

Observations sur les représentations statuaires de Daces, trouvées dans le Forum de Trajan, à Rome; colocviul internațional – Le détail dans les cultures visuelles de l’Antiquité, în cadrul Universității din Strasburg, 16-17 martie 2012.

Reprezentările statuare de Daci în Forul lui Traian (Roma) şi semnificaţia lor pentru cultura română, sesiunea internaţională de comunicări știinţifice – EVOLUŢIA IDEII DE UNITATE ÎN ISTORIA EUROPEANĂ, Universitatea Creştină «Dimitrie Cantemir», Facultatea de Istorie – Centrul de Cercetări de Istorie Naţională şi Europeană, Bucureşti, 15 aprilie 2011.

Les Daces dans la sculpture romaine sous le règne de Trajan (98-117 apr. J.-C.), în cadrul seminarelor CRHiSM – Universitatea din Perpignan «Via Domitia», 14 iunie 2011.

L’importance des représentations statuaires de Daces du Forum de Trajan (Rome), pour la culture roumaine, comunicare susținută LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL – LE LIVRE – LA ROUMANIE – L’EUROPE, București, 20-24 septembrie 2009.

Importanţa reprezentărilor sculpturale de Daci, din Forul lui Traian (Roma), pentru cultura română, comunicare susținută în 2009, la Colocviul – Studii şi comunicări –Seria Istorie ‒ Muzeul Judeţean Argeş – Piteşti ;

Discuţie asupra unor “probleme” în legătură cu statuile de Daci din Forul lui Traian, la Roma, comunicare susținută în 2007, la Colocviul – Studii şi comunicări – Seria Istorie ‒ Muzeul Judeţean Argeş ‒ Piteşti.

 

Organizare de conferințe, manifestări științifice, etc. :

 

          – Organizator al colocviului la Universitatea „Via Domitia” din Perpignan (Franţa) CRHiSM–CRESEM–UPVD, Trophées et monuments de victoire romains, miercuri 21 – vineri 23 octombrie 2015 ;

 • Organizator al expoziției tematice de fotografie Origini. Simboluri culturale identitare ale României. Statui de daci din muzeele lumii, Aeroportul Otopeni, 28 august 2014 ;
 • Organizator al colocviului ÉTUDES SUR LA COLONNE TRAJANE – 1900 ANS DEPUIS L’INAUGURATION (113-2013) – 28-29 octobrie 2013, Academia Română, Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, București ;
 • Editor al revistei Les Dossiers de l’Archéologie, numărul special Trophée romains et colonne Trajane – Victoires et défaites – Célébrations des conquêtes impériales – Architecture et décor symbolique, 359, septembrie – octobrie 2013, dedicat Forumului lui Traian, Columnei lui Traian, trofeelor romane și reprezentărilor de statui de daci ;
 • Organizator al expoziției tematice Columna lui Traian în arta contemporană, în colaborare cu Academia Română, Uniunea Artiștilor Plastici din România. Universitatea Națională de Arte – București, AICC, desfășurată între 25 octombrie – 3 decembrie 2013, la Casa Academiei Române ;
 • Organizator al conferinței Aniversarea Columnei lui Traian – 1900 de ani de la inaugurarea sa în Forul lui Traian din Roma (113-2013), ArCub București, 24 mai 2013 ;
 • Organizator al conferinței Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, Biblioteca Academiei Române, București 12 decembrie 2012 ;
 • Organizator al evenimentului Descifrând moștenirea dacică, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie al României, 24 octombrie 2014 ;
 • Organizatorul expozițiilor artistice dedicate statuilor de daci la Palatul Parlamentului, ArCub (2013), Palatul Suţu (București), Muzeul de Istorie al Bucureștilor, Ateneul Român, Academia Română (2012); Universiteatea Creștină „Dimitrie Cantemir” (2011).

 

Teme și proiecte de cercetare :

 

DEZVOLTAREA DOMENIULUI ISTORIEI ARTEI ȘI AL ICONOGRAFIEI ÎN ROMÂNIA (domeniu care nu există încă în România.) : principalele activități de cercetare vizează studierea epocii în care au fost realizate sculpturile de geto-daci din Forul lui Traian din Roma, în timpul domniei lui Traian (98-117 d.Hr.), a iconografiei şi a iconologiei, a portretisticii în sculptura greacă şi romană și dezvoltarea acestor direcții de cercetare.

Proiectele de viitor se vor concentra pe studii iconografice asupra reprezentărilor de ”barbari” în sculptura antică :

– Celții (galii) și germanii în sculptura antică greacă și romană;

– Etruscii ‒ studiu de iconografie;

– Portrete de daci în sculptura romană.

– Studierea unor monumente romane antice care sunt legate de istoria şi cultura României : Forul lui Traian (Roma) ‒ 112 d. Hr. ; Marea Friză a lui Traian ; Columna lui Traian ‒ 113 d. Hr.; Arcul lui Traian de la Benevento  ‒ 114 d. Hr.; Trofeul de la Adamclisi ; Columna lui Marcus Aurelius (Roma, Piazza Colonna) ‒ monument construit între anii 176 şi 192 d. Hr.; Arcul Triumfal al lui Constantin ‒ 315 d. Hr.; etc.

Menționez că despre iconografia celților și germanilor în sculptura antică, cele mai importante studii datează din anii 1888-1889 (S. Reinach, Les Gaulois dans l’art antique); 1908 (P. R. von Bienkowski, Die Darstellungen der Gallier in der hellenistischen Kunst); 1910 (K. Schumacher, Verzeichnis der Abgüsse und wichtigeren Photographien mit Germanen-Darstellungen); 1911 (K. Schumacher, Verzeichnis der Abgüsse und wichtigeren Photographien mit Gallier-Darstellungen); 1971 (E. Künzl, Die Kelten des Epigonos von Pergamo); 1978 (R. Wenning, Die Galateranatheme Attalos I); 2004 (K. R. Krierer, Antike Germanenbilder).

Propun ca acest subiect important să fie cercetat și să constituie subiectul unui publicări ample. În domeniul iconografiei geto-dace, studiile și publicațiile sunt puține.

Cercetările iconografice despre reprezentărilor sculpturale ale ”barbarilor”, începute în urmă cu 20 ani în muzeele italiene, vor continua și vor fi publicate într-un corpus.

 

Perspective și proiecte de viitor :

 

 • Crearea unui centru de studii iconografice şi iconologice în istoria artei antice, în cadrul unei colaborări între Italia, Franța și România. Precizez că în Franța acest domeniu este puțin cercetat şi dezvoltat, iar în România studiile de iconografie sunt aproape inexistente. Este important ca această direcție de cercetare să înceapă cât mai repede posibil.
 • Realizarea și aducerea în țară a unei replici după o statuie antică de nobil dac, păstrată astăzi în Giardino di Boboli, Florența, una dintre cele mai reprezentative statui ale antichității, o capodoperă a artei romane din perioada domniei lui Traian (98-117 d.Hr.) : https://proiect.statuidedaci.ro/; http://www.aiccromania.org/ro/demers-pentru-amplasarea-n-bucuresti-a-replicii-unei-statui-de-dac ; https://www.bursabinelui.ro/BursaBinelui/Proiecte/Nobil-dac-din-Florenta–Vreau-un-dac-in-Bucuresti ;
 • Realizarea unui posibil muzeu al ”barbarului”, în care să fie pusă în valoare reprezentările „barbarilor” în arta greacă și romană. Pentru a începe acest proiect, trebuie realizate mulaje (reproduceri) după sculpturile antice de ”barbari” (celți, germani, daci, etc.), care se găsesc în muzee din întreaga lume. Acest muzeu va fi unic şi va conține reproduceri după operele de artă antice, cu panouri explicative, fotografii și detalii. O reproducere parțială a Forumului lui Traian, după machetele Romei antice realizate de Paul Bigot (1870-1942) sau de Gismondi (1887-1974) vor putea fi amplasate acolo, alături de frumoasa reconstituire colorată a Forumului, publicată de profesorul american James E. Packer și de filmul documentar realizat în Italia. Proiectul poate trezi înteres în Italia, Franța și România.
 • Colaborarea și continuarea proiectelor culturale împreună cu partenerii din Italia și Franța.

– Realizarea unor filme documentare despre statuile de daci din muzeele lumii în cadrul TVR Bucureşti (2017).

 • Reluarea proiectului lui Mihail Kogălniceanu și Alexandru Odobescu, pentru înălțarea la București a unei copii în mărime naturală a Columnei lui Traian (Roma).
 • Colaborare (2017) în continuare cu Muzeul de Istorie Naţională din Constanţa : în arheologie submarină şi crearea unui centru de arheologie subacvatica la Constanţa (centru care încă nu există).
 • Continuarea colaborărilor franco-române (2017) : publicarea volumului colocviului de Perpignan la Editura Academiei Române : Trophées et Monuments de Victoire Romains (21-23 octombrie 2015).
 • Colaborari (2017) cu Facultatea de Istorie – Universitatea Bucureşti.
 • 2017 ‒ Proiecte Europene Culturale – în colaborare cu Universitatea „Via Domitia” din Perpignan (Franţa). De asemenea : proiecte Erasmus.
 • 2017 – colaborări franco-române : Colocviu Traian (117-2017).
 • 2017 ‒ colaborări franco-române cu Muzeul de la Adamclisi şi Profesorul Dr. Alexandru BARNEA pentru proiectul (2017-2018) : culegere (catalog) dedicată monumentului de la Adamclisi. Această lucrare va fi publicată la Editura Academiei Române în mai multe limbi de circulaţie.
 • 2017 – un alt proiect foarte important care va fi realizat cu mari specialişti din România : publicarea unei lucrări pentru publicul larg : O istorie a României pe înţelesul tuturor. Un studiu de popularizare (aprox. 200 de pagini : text, hărţi şi imagini).

 

Alte activități :

 

– Colaborator al site-ului Statui de daci (http://statuidedaci.ro), muzeul virtual, în care sunt prezentate statuile de daci din Forul lui Traian (Roma).

– Colaborator al site-ului Columna lui Traian (http://www.columnaluitraian.ro), dedicat aniversării a 1900 de ani de la inaugurare, aducând în contextul contemporan a unui monument excepțional al Antichității, sursă importantă pentru studierea şi cunoaşterea istoriei poporului român.

– Colaborator al portalului Romanian Letters (http://romanianletters.ro), menit să promoveze valorile românești și să ofere unor informații obiective despre România.

– Colaborator al proiectului Ajută-ne să-i aducem pe daci acasă, menit să aducă în atenția publicului a problemei statuilor de daci și a lipsei surselor de informare pentru istoria României și identitatea culturală.

– Colaborări periodice pentru publicarea de articole, interviuri, site-uri web, etc., cu instituții culturale pentru diseminarea cercetărilor din domeniul Reprezentărilor statuare de daci din Forul lui Traian și importanța lor culturală.

– O serie de colaborări pentru realizarea de filme documentare:

http://kogainonfilms.com/Pages/DecodingDacia/BehindScenes.html

http://kogainonfilms.com/Pages/DecodingDacia/Background1.html

http://www.dracofilm.blogspot.fr/

http://dracofilm.blogspot.com

http://dracofilm.blogspot.fr/2011/10/roma-musei-vaticani.html

http://www.dracofilm.blogspot.fr/p/despre-noi.html

http://statuidedaci.ro/ro/puncte-de-vedere

 

Împreună cu TVR Cultural, a fost realizat un documentar intitulat Statuile de daci din Forul lui Traian.

Interviuri, emisiuni, conferințe media în România:

www.youtube.com/watch?v=FPvvuQKOGQw

http://www.youtube.com/watch?v=V2wW6kwE_68

http://www.youtube.com/watch?v=jUxgcnequaw

http://www.romania-actualitati.ro/leonard_velcescu-39809

http://www.opiniateleormanului.ro/?p=4241

http://www.opiniateleormanului.ro/?p=4284

http://statuidedaci.ro/documents/interviu-leonard-velcescu-paralela45.pdf